Biz kim?

“Sichuan Jinhui Coating Co., Ltd.” Çengdu şäheriniň Tianfu täze etraby, Çengmei senagat parkynda ýerleşýär.Highokary we täze tehnologiýa daýanýan boýag örtüklerini öndürmek we öndürmek bilen meşgullanýan ýokary tehnologiýaly himiýa kärhanasy.Kompaniýada ýokary hilli ylmy gözlegler, hünärmen tehniki işgärleri we halkara öňdebaryjy örtük önümçilik enjamlaryny öndürmek we dolandyrmak topary bar.Synag gurallarynyň we synag gurallarynyň doly toplumy bilen enjamlaşdyrylan, ýokary, orta we pes derejeli boýuň ýyllyk önümçiligi 20,000 tonnadan gowrak.Jemi 90 million ýuanyň esasy serişdelere maýa goýmagy bilen, kompaniýanyň önümçilik görnüşleri, ulanylyşynyň giňligi we bazaryň uly islegi bar…

wideo-img
 • 60

  60-dan gowrak senagat boýag kategoriýasyny öz içine alýar

 • 2011-nji ýyl

  “Sichuan Jinhui Coating Co., Ltd.” 2011-nji ýylda esaslandyryldy

 • 9000

  Esasy serişdelere umumy maýa goýum 90 million ýuana deňdir

 • 20000

  Boýagyň ýyllyk önümçiligi 20,000 tonnadan gowrak

OEM / ODM

OEM / ODM

Kompaniýa netijeli daşary söwda hyzmat ulgamyny döretdi.Boýagy özleşdirýäris, OEM we ODM hyzmatlaryny goldaýarys.

ÖNÜMLER

ÖNÜMLER

Kompaniýamyzda hünärmen tehniki işgärler we halkara öňdebaryjy örtük önümçilik enjamlary bar we her ýyl 20,000 tonnadan gowrak ýokary, orta we pes derejeli boýag öndürýän doly synag gurallary we synag gurallary bilen enjamlaşdyrylandyr.

KÖPRÄK OKA
KESEL

KESEL

Boýag we örtük gaplary gurluşyk, öý bezegi, in engineeringenerçilik antikroziýa, mehaniki enjamlar, öý enjamlary, awtoulaglar, gämiler, harby we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.

 • Deňiz köprüsiniň antikroziýasy

  Deňiz köprüsiniň antikroziýasy

  Deňiz köprüsiniň antikroziýasy

  KÖPRÄK OKA
 • Nebit-himiki antikroziýa

  Nebit-himiki antikroziýa

  Nebit-himiki antikroziýa

  KÖPRÄK OKA
 • Port tehnikasy antikroziýa

  Port tehnikasy antikroziýa

  Port tehnikasy antikroziýa

  KÖPRÄK OKA
 • Gat örtügi

  Gat örtügi

  Gat örtügi

  KÖPRÄK OKA

Çözüw

 • Agaçdan, betondan, pollardan, asma metaldan, basgançaklardan, demir ýollardan we eýwanlardan peýdalanyň.
 • Agaçdan, betondan, pollardan, asma metaldan, basgançaklardan, demir ýollardan we eýwanlardan peýdalanyň.
 • Senagat örtügi we boýag

  Agaçdan, betondan, pollardan, asma metaldan, basgançaklardan, demir ýollardan we eýwanlardan peýdalanyň.

  Aýratynlyk

  • *Köpugurly
  • *Hil konteýner
  • *Ansat amaly
  • *Çydamly
  • *Gowy örtük
  KÖPRÄK OKA
 • Senagat örtügi we boýag

  Agaçdan, betondan, pollardan, asma metaldan, basgançaklardan, demir ýollardan we eýwanlardan peýdalanyň.

  Aýratynlyk

  • *Köpugurly
  • *Hil konteýner
  • *Ansat amaly
  • *Çydamly
  • *Gowy örtük
  KÖPRÄK OKA
çözgüt-img-01 çözgüt-img-02 çözgüt-img-03

BLOG

Kärhananyň dinamikasyna real wagt düşünmek.

KÖPRÄK OKA